HLAVNÍ STRANA STĚHOVACÍ SLUŽBY VYKLÍZECÍ SLUŽBY EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ÚPRAVA PROSTOR KONTAKT O NÁS NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP SPONZORUJÍ NÁS SPONZORUJÍ NÁS. DĚKUJEME!
Streetwork pro děti a mládež
Projekt ”Streetwork pro děti a mládež” - podpora sociální práce s ohroženými dětmi a mládeží
se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách.

V roce 2013 začali projektoví partneři Národní vzdělávací fond, o.p.s. a Česká asociace streetwork, o.s.
realizovat velký čtyřletý projekt zaměřený na ohrožené děti a mládež, který je financovaný
z prostředků dánské nadace the Velux Foundations.

Jednou ze stěžejních aktivit projektu je vytváření a podpora tréninkových míst s cílem nabídnout
a poskytnout mladým lidem – uživatelům nízkoprahových sociálních služeb -  zkušenost se zaměstnáním
a potřebnou praxi pro zvýšení šance na další uplatnění na trhu práce.


Část finančních prostředků z projektu získal ve veřejném výběrovém řízení Aperkom o.p.s.
z Bruntálu na zajištění sociálního podniku „Čáp -stěhovací servis“.

(podrobnější info o projektu na: www.cekas.cz a www.streetwork.cz )
ZPĚT NA SPONZORY